Slide background

Samen kunnen we uw organisatie laten bloeien

Ga een samenwerking met mij aan!

Board Consulting

Board consulting

Als board consultant adviseer en begeleid ik bestuurders in transities en restructuring processen. Ik geef hen een bredere context zodat ze los van dagelijkse druk, goed doordachte en bewuste keuzes maken. Dat doe ik op basis van een scherpe financiële analyse gericht op de beste end-to-end oplossing. Ik begeleid bestuurders in het nemen van lastige besluiten in zeer complexe, urgente situaties met oog voor hoogst mogelijk toekomstig potentieel

Coaching

Ik ben interactief en heb een sterk oog en gevoel voor de ander. Ik ben direct, benader zaken met humor en zie patronen die je in de weg staan of juist leiden tot persoonlijke groei. Coaching is voor mij een proces op maat dat jou sterk uitdaagt en spiegelt. Als executive coach verhoog ik de effectiviteit van de executive en versterk ik diens leiderschapskwaliteiten door middel van zelfreflectie, zelfontwikkeling en zelfinzicht. Ik gebruik daarbij de techniek van ‘Transmormational Presence’. Dit is gericht op het ontwikkelen van een authentiek, dynamisch en oprecht bewustzijn, waardoor je een positieve transformatie van jezelf en je omgeving realiseert. Kortom, deze methode geeft je mogelijkheden jouw unieke kwaliteiten te ontwikkelen, energie los te maken en bewust veranderingen te creëren.

‘Thriving on trust & synergy for an inspiring and high performing organisation’

Het bereik van organisaties en de mensen die er werken is ongekend, indien zij verbinding maken met de essentie of bezieling van de organisatie. Door ruimte te creëren voor zelfsturing, authenticiteit en bewustzijn ontstaat een veel krachtiger perspectief. Ik help organisaties en mensen dit perspectief te ontwikkelen.

Het menselijk bewustzijn evolueert in stadia, door plotselinge transformaties. Elke nieuwe fase kenmerkt zich door een nieuw wereldbeeld, een geheel nieuw tijdperk. Bij deze kantelpunten veranderd alles: machtsstructuren, de economie (verzamelaars, landbouw, industrie) en technologie. Elk nieuw stadium brengt ook een doorbraak op de manier waarop we met elkaar samenwerken, waarbij dan een nieuw organisatiemodel ontstaat.

Ons huidige beeld is sterk ingegeven door het cognitief, rationeel denken, ons intellect. Deze fase heeft wetenschappelijk onderzoek, ondernemerschap en innovatie gebracht en daarmee een ongekende welvaart voor de samenleving. Maar het heeft duidelijk ook zijn schaduwkant: korte termijn denken, overconsumptie en roekeloze exploitatie van onze hulpbronnen en ecosystemen. Veel organisaties zijn gebaseerd op principes van lang geleden: ‘command and control’ en taak georiënteerd. Als een piramide gestructureerd, waarin processen als machines zijn ingericht. Het gevolg is dat mensen zich nauwelijks meer betrokken voelen. Dat hun energie en bezieling afneemt, klanten vertrouwen verliezen.

Mensen kijken tegenwoordig echter beduidend anders naar zichzelf en de idealen die ze nastreven. Verandering kondigt zich op alle gebieden aan. Tegenslagen of vergissingen leiden niet langer tot angst of een gevoel van falen, maar tot kansen om jezelf te ontwikkelen. Gedreven door individuele en collectieve ontplooiing, kun je een uniek potentieel ontwikkelen. Je innerlijke kompas, de waarden die je zelf aanhangt en energie geven, is een cruciale raadgever geworden. Veel meer dan dat wat de omgeving of anderen van je vragen of je zelfs opleggen. Door hiernaar te luisteren ontstaat opnieuw heelheid. Vanuit dat bewustzijn maak je heel andere keuzes. Het leidt tot een veel krachtigere, zelfbewuste, bezielde manier om een organisatie te runnen en invulling te geven aan leiderschap.

Door een organisatie als een levend systeem te beschouwen, zoals de natuur, en daarmee ruimte te bieden aan zelf-organiserend vermogen, ontstaat, een nieuw organisatiemodel. Met veel meer ruimte om te leren -individueel en als collectief-, ruimte voor je eigen unieke kracht en een sterk ontwikkeld gevoel van waar het naar toe moet.

Bedrijven die sterk groeien, veranderen of geconfronteerd worden met grote uitdagingen, adviseer en begeleid ik. Zij hebben behoefte aan nieuw perspectief, ingegeven vanuit authentiek leiderschap en het benutten van het werkelijke potentieel van mens en organisatie. Als board consultant richt ik me op deze transformatie. Dat doe ik vanuit een sterke financiële analyse en door betrokkenen bewust te maken van hun eigen kwaliteiten. Hiermee creëren we samen het grootst mogelijk potentieel voor een organisatie.
.